Thông tin y khoa

Loạn thị là gì?

Loạn thị là một tật khúc xạ thường gặp, xảy ra khi hình dạng và độ cong của giác mạc không đều, thay vì là hình cầu hoàn hảo thì là hình quả trứng. 

Hình ảnh hội tụ tại những điểm khác nhau với những hướng khác nhau, có một số hướng hình ảnh hội tụ hơn những hướng khác. Kết quả là người loạn thị thấy mờ đôi khi kèm theo biến dạng hình ảnh ở mọi khoảng cách. 

Loạn thị có dạng loạn cận đơn, loạn viễn đơn, loạn cận kép, loạn viễn kép khi kèm thêm cận thị và viễn thị hoặc loạn hỗn hợp bao gồm cả yếu tố cận và viễn trên một mắt. Loạn thị nhẹ dưới 0.75 diop có thể không cần điều chỉnh. Độ loạn từ trên 0.75 diop trở lên sẽ gây mờ, hình có bóng, nhức đầu, song thị.

Loạn thị có thể điều chỉnh bằng kính gọng, phẫu thuật Laser Excimer (Lasik, Epi- Lasik, PRK, Lasek), LRI, Phaco với kính nội nhãn điều chỉnh loạn thị (Toric IOL).