Hỏi đáp

Viễn thị là gì?

Câu hỏi nội dung viễn thị là gì